06/01/21

O PRINCIPIO DE LECTURQUIDES

 Toda persoa somerxida na lectura sofre un impulso de aventura, creatividade, imaxinación, aprendizaxe e liberdade mil veces superior á cantidade de parágrafos lidos.