03/07/14

APRENDO CON PROXECTOS

Un día María
camiño da escola
fixo unha pregunta,
así como soa:
- Avoa...
por que as nubes
teñen formas variadas?
Por que cando chove...
parecen queimadas?
- Xa soa o timbre...
dígocho á tardiña?
Entra logo á clase.
Entra, bule, axiña!

A nena, na clase
deixa a mochila...
mais segue coa pregunta
cavila e cavila.

A pregunta inqueda,
dá curiosidade,
é coma un aguillón
que pica de verdade.

- Rauliño...
ti sabes?...
- Que hei saber?
- Por que algunhas nubes...
poden escurecer?

Rauliño queda
un cacho pensando...
Esa preguntiña 
estao amolando.

María colócase
na asemblea sentada, 
e pronto a ven
coa man levantada:
- Teño unha pregunta
- Moi interesante?
- As nubes do ceo...
non son algo intrigante?
As formas, as cores
non deixan de mudar
e mesmo son móbiles
e cambian de lugar...

- Porque son lixeiras
- Teñen movemento
- Porque están cargadas
- Porque sopra o vento
- ...
Así durante un intre
toda a clase fala..
mais os argumentos
non lles gustan nada.
As respostas dadas
non enchen a ninguén:
hai que investigalo
para sabelo ben!

Escriben con tino
o que queren saber:
cun pequeno guión
nada van esquecer.

Prepáranse felices
para investigar,
organizan con tino
onde, como,..., cal.

Buscan nos libros
e con navegadores,...
preguntan no blogue
e a persoas maiores,...
Recollen nun folio
todo o que lles din
Moitas, moitas verbas
e fotos sen fin.

Teñen sobre o tema 
tanta información
que queren colocala
nunha exposición...

Saben moito das nubes
e calidades delas...
- Damos unha conferencia
aos nenos e ás nenas?
- ...
Anuncian o evento
con cartelería
colocan lugar, hora, ...,tema, 
conferenciantes e día.

Que gran aventura
a de coñecer!
Unha pequena dúbida
lévanos aprender.
AS PREGUNTAS INQUEDAN... DUNHAS SAEN OUTRAS